။ နံနက်ခင်းဩဝါဒကထာ(စကား) ။


။ သစ္စာတရားများနှင့်နေပါ။
။ သစ္စာမဖောက်ဖျက်ပါနှင့်။
။ သစ္စာတရားသည်လူတို့၏တန်ဖိုး။
။ လူဟာ စိတ်အစဉ်ကြည်လင်ရမယ်။
။ စိတ်အစဉ်ကြည်လင်မှ သစ္စာအရိပ်ထင်မယ်။
။ သံသယဖြစ်စိတ် ကင်းမယ်။
။ မိမိစိတ်ကို သစ္စာနှင့် အမြဲတမ်းယှဉ်ပါစေ။
။ အရာရာတိုင်းမှာ သစ္စာနှင့်သာမှန်ကန်တယ်။
။ သစ္စာနှင့်သာ ဆုံးဖြတ်ပါ။
။ သစ္စာနှင့်သာ လုပ်ဆောင်ပါ။
။ သစ္စာတရားနှင့်သာ လောကအကျိုးပွားပါ။
။ သစ္စာရှိခြင်းဟာ ” ဆုတ်နစ်” သူမဖြစ်ပါ။

တောင်ကလေးဆရာတော်
(၂၉.၆.၂၀၂၀) ရက်နေ့နံနက်။