မြန်မာနိုင်ငံရှိ အစိုးရဘဏ်နှင့် ပုဂ္ဂလိကဘဏ်များတွင် အပ်ငွေစာရင်းပေါင်း ၁၇ သန်းကျော် ဖွင့်လှစ်ထားပြီး အပ်ငွေစုစုပေါင်း ကျပ်ဘီလျံ ၃၉၂၆၀ ကျော်ရှိ

မြန်မာနိုင်ငံရှိ ပြည်တွင်းပုဂ္ဂလိက ဘဏ်များတွင် အပ်ငွေစာရင်းပေါင်း ၁၇ သန်းကျော်ဖွင့်လှစ်ထားပြီး အပ်ငွေစုစုပေါင်း ကျပ်ဘီလျံ ၃၉၂၆၀ ကျော်ရှိကြောင်း မြန်မာ နိုင်ငံဘဏ်များအသင်း၊ အသင်းဝင်ဘဏ် များ၏ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ဇန်နဝါရီလ အပ်ငွေ စာရင်းအရ သိရသည်။

ပြည်တွင်းဘဏ် ၃၁ ဘဏ်အနက် အပ် ငွေစာရင်းနှင့် အပ်ငွေပမာဏအများဆုံးရရှိ ထားသော ဘဏ်များမှာ ကမ္ဘောဇဘဏ် အပ်ငွေစာရင်းပေါင်း ၄၆၈၄၀၉၉ ခု (အပ်ငွေ ပမာဏ ကျပ် ၁၁၁၅၆ ဒသမ ၈၆ ဘီလျံ)၊ မြန်မာ့လယ်ယာဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ် အပ်ငွေစာ ရင်းပေါင်း ၄၃၂၁၇၂၂ ခု (အပ်ငွေ ကျပ် ၈၉ ဒသမ ၀၈ ဘီလျံ)၊ မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ် အပ်ငွေ စာရင်းပေါင်း ၁၂၈၅၉၇၇ ခု (အပ်ငွေ ကျပ် ၇၄၆၇ ဒသမ ၆၉ ဘီလျံ)၊ ရိုးမဘဏ် အပ်ငွေစာရင်းပေါင်း ၉၆၇၃၁၆ ခု (အပ်ငွေ ကျပ် ၂၆၆၈ ဒသမ ၀၄ ဘီလျံ)၊ မြန်မာ့ရှေ့ ဆောင်ဘဏ် အပ်ငွေ စာရင်းပေါင်း ၈၆၃၇၀၇ ခု (အပ်ငွေ ကျပ် ၄၀၁၇ ဒသမ ၅၆ ဘီလျံ) အာရှစိမ်းလန်းမှုဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ် အပ်ငွေ စာရင်းပေါင်း ၆၁၄၇၈၀ ခု (အပ်ငွေ ကျပ် ၉၈၀ ဒသမ ၉၇ ဘီလျံ)၊ ယူနိုက်တက်အမရ ဘဏ်အပ်ငွေစာရင်းပေါင်း ၄၇၂၆၆၉ ခု (အပ်ငွေ ကျပ် ၉၇၉ ဒသမ ၉၂ ဘီလျံ) တို့ ဖြစ် သည်။

၂၀၁၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာတွင် ပုဂ္ဂလိ ကဘဏ် ၂၇ ဘဏ်မှ ဖွင့်လှစ်ထားသော ဘဏ်ခွဲအရေအတွက် ၁၈၉၄ ဘဏ်ရှိပြီး ၃၉ လအတွင်း ဘဏ်ခွဲအရေအတွက် ၅၈၈ ဘဏ်တိုးတက်လာကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံ တော် ဗဟိုဘဏ်က ထုတ်ပြန်သည့် Quarterly Financial Statistics Bulletin (2019 Volume II) အရ သိရသည်။

၂၀၁၆ ခုနှစ် ဇွန်လစာရင်းများအရ မြန်မာနိုင်ငံတွင် နိုင်ငံပိုင်ဘဏ်လေးဘဏ်မှ ဘဏ်ခွဲ ၅၁၅ ဘဏ်၊ အေတီအမ်စက် ၆၂ ခု၊ ပုဂ္ဂလိကဘဏ် ၂၄ ဘဏ်မှ ဘဏ်ခွဲ ၁၃၀၆ ဘဏ်၊ အေတီအမ်စက် ၁၅၈၆ ခု၊ နိုင်ငံခြား ဘဏ် ဘဏ်ခွဲ ၁၀ ခု၊ နိုင်ငံခြားဘဏ္ဍာရေး ကုမ္ပဏီ ၁၅ ခု၊ နိုင်ငံခြားဘဏ်ကိုယ်စားလှယ် ရုံး ၄၅ ခု ဖွင့်လှစ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။

၂၀၁၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလစာရင်း များအရ မြန်မာနိုင်ငံတွင် နိုင်ငံပိုင်ဘဏ် လေးဘဏ်မှ ဘဏ်ခွဲ ၅၁၈ ဘဏ်၊ အေတီ အမ်စက် ၉၂ ခု၊ ပုဂ္ဂလိကဘဏ် ၂၇ ဘဏ်မှ ဘဏ်ခွဲ ၁၈၉၄ဘဏ်၊ အေတီအမ်စက် ၂၇၄၈ ခု၊ နိုင်ငံခြားဘဏ် ဘဏ်ခွဲ ၁၃ ဘဏ်၊ နိုင်ငံ ခြားဘဏ္ဍာရေး ကုမ္ပဏီ ၂၉ ခု၊ နိုင်ငံခြားဘဏ် ကိုယ်စားလှယ်ရုံး ၄၅ ခု၊ နိုင်ငံခြားဘဏ္ဍာ ရေးကုမ္ပဏီ ကိုယ်စားလှယ်ရုံး ခြောက်ခုဖွင့် လှစ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။

၃၉ လအတွင်း တိုးတက်မှုအနေဖြင့် နိုင်ငံပိုင်ဘဏ် ဘဏ်ခွဲ သုံးဘဏ်၊ အေတီအမ် စက် ၃၀ ခု၊ ပုဂ္ဂလိကဘဏ် သုံးဘဏ်၊ ဘဏ်ခွဲ ၅၈၈ ဘဏ်၊ အေတီအမ်စက် ၁၁၆၂ ခု၊ နိုင်ငံ ခြားဘဏ် ဘဏ်ခွဲ သုံးဘဏ်၊ နိုင်ငံခြားဘဏ္ဍာ ရေးကုမ္ပဏီ ၁၄ ခု၊ နိုင်ငံခြားဘဏ္ဍာရေးကုမ္ပ ဏီကိုယ်စားလှယ်ရုံး ခြောက်ခုတိုးတက်ခဲ့ပြီး နိုင်ငံခြားဘဏ်ကိုယ်စားလှယ်ရုံးမှာ ထပ်မံ တိုးတက်မလာဘဲ ၂၀၁၆ ခုနှစ် ဇွန်လအတိုင်း ၄၅ ခုသာ ဆက်ရှိခဲ့သည်။

၂၀၁၉ ခုနှစ် ဇွန်၌ နိုင်ငံပိုင်ဘဏ်နှင့် ပုဂ္ဂလိကဘဏ်များတွင် အပ်ငွေ ကျပ် ၄၅၁၄၀ ဘီလျံကျော်ရှိပြီး ယခင်သုံးလနှင့် နှိုင်းယှဉ် ပါက နိုင်ငံပိုင်ဘဏ်များတွင် အပ်ငွေရရှိမှု ကျပ် ၁၇ ဘီလျံကျော် လျော့ကျကာ ပုဂ္ဂလိက ဘဏ်များတွင် အပ်ငွေရရှိမှု ကျပ် ၁၉၃၁ ဘီ လျံမြင့်တက်ခဲ့ကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံတော် ဗဟိုဘဏ်က ထုတ်ပြန်သည့် Quarterly Financial Statistics Bulletin (2019 Volume II) အရ သိရသည်။

၂၀၁၉ ခုနှစ် ဇွန်တွင် ပြည်တွင်းဘဏ်များက ထုတ်ချေးထားသော ချေးငွေပမာဏ ကျပ် ၂၇၀၃၆ ဘီလျံကျော်ရှိပြီး နိုင်ငံပိုင် ဘဏ်များက ကျပ် ၃၄၇၆ ဘီလျံကျော်၊ ပုဂ္ဂလိ ကဘဏ်များက ဘီလျံ ၂၃၅၆၀ ကျော် ထုတ် ချေးထားကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ် က ထုတ်ပြန်သည့် Quarterly Financial Statistics Bulletin (2019 Volume II) အရ သိရသည်။

ဘဏ်စနစ်တစ်ခုလုံး လုံခြုံခိုင်မာမှုရှိစေရန် ဘဏ်များက နိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်၏ ဘဏ်လုပ်ငန်း ကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဌာနသို့ အစီရင်ခံစာများ ပေးပို့ရကြောင်း သိရသည်။ နေ့စဉ်ပေးပို့ရသည့် အစီရင်ခံစာများမှာ မ တည်ရင်းနှီးငွေ၊ အပ်ငွေ၊ ချေးငွေ၊ ငွေလွှဲ ဆောင်ရွက်မှု၊ ဝင်ငွေနှင့် အသုံးစရိတ်၊ အစိုး ရငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်များပိုင်ဆိုင် မှု၊ ငွေဝင်/ငွေထွက်စာရင်း၊ အစမ်းရှင်းတမ်း အခြေအနေနှင့် နေ့စဉ်ထိန်းသိမ်းရမည့် နိုင်ငံခြားငွေကြေးအခြေအနေတို့ဖြစ်သည်။ အပတ်စဉ်ပေးပို့ရမည့်အစီရင်ခံစာမှာ ငွေကြေး လွယ်ကူမှုအချိုးဖြစ်သည်။ လစဉ်ပေးပို့ရမည့် အစီရင်ခံစာများမှာ ဝင်ငွေနှင့် အသုံးစရိတ် အခြေအနေ၊ လက်ကျန်ရှင်းတမ်း၊ မတည်ငွေရင်း လုံလောက်မှုအချိုးနှင့် ရရန်ပိုင်ခွင့်အ မျိုးအစားခွဲခြားခြင်းနှင့် လျာထားခြင်းစာရင်း၊ သုံးလတစ်ကြိမ်ပေးပို့ရမည့်အစီရင်ခံစာများ မှာ ပမာဏကြီးမားသောကြွေးမြီများစာရင်း၊ ကဏ္ဍအလိုက်ထုတ်ချေးထားသောငွေစာရင်း နှင့် အာမခံအမျိုးအစားအလိုက်ချေးငွေစာ ရင်း၊ နှစ်စဉ်ပေးပို့ရသော အစီရင်ခံစာများ မှာ ဘဏ်၏ နှစ်ချုပ်အစီရင်ခံစာနှင့် ပြင်ပစာ ရင်းစစ်အစီရင်ခံစာတို့ဖြစ်သည်။